Cursus basale reanimatie + AED

De cursus basale reanimatie van EHBO Lisse wordt gegeven conform de richtlijnen van de Nederlands Reanimatieraad afgekort tot NRR. De kaderinstructeur die deze cursus verzorgd is gecertificeerd en maakt gebruik van het voor dit doel uitgegeven lesboekje.

Tijdens de avond leert u reanimeren met behulp van een Automatische Externe Defibrilator (AED). Om de handelingen goed onder de knie te krijgen wordt het grootste deel van de avond geoefend op de speciaal hiervoor gemaakt reanimatiepoppen. Aan het einde van de avond bent u in staat om volledig zelfstandig te kunnen reanimeren en een AED te bedienen.

De totale duur van de cursus is ongeveer 4 uur en wordt gegeven op één woensdagavond vanaf 19:00 tot ongeveer 23:00. Er worden meerdere avonden georganiseerd waaruit u kunt kiezen.

De kosten voor deze cursus zijn € 40,-. In dit lesgeld zijn de les, het lesboek, gebruik van reanimatie materialen, certificaat en een kopje koffie of thee op de lesavond inbegrepen.

De avond wordt gegeven met maximaal 6 deelnemers! Indien zich er minder dan 4 personen opgeven behouden wij ons het recht voor de cursus te annuleren. U wordt uiterlijk een week van tevoren op de hoogte gebracht. In overleg proberen wij dan een vervangende avond te vinden. Mocht dit niet lukken dan wordt vanzelfsprekend het eventueel reeds betaalde lesgeld gerestitueerd.

De locatie waar de cursus wordt gegeven is: De Vergulde Zwaan 1e Havendwarsstraat 4 2161 HG Lisse

Om uw inschrijving te bevestigen verzoeken u vriendelijk het Inschrijfformulier Reanimatie geheel in te vullen en per post dan wel een gescande kopie op te sturen naar :ehbo@ehbo-lisse.nl

Of per post aan:

  • Secretariaat EHBO Lisse
  • T.a.v. Dhr. A. Clemens
  • Turfspoor 157
  • 2165 AW Lissebroek
This entry was posted in Lessen, Nieuws. Bookmark the permalink.