Kosten

De Beginnerscursus

De kosten van deze cursus bedragen € 195,=. Dit is inclusief lesmaterialen (lesboek, verband-materialen en gebruikskosten voor oefenpoppen etc), het examengeld en een kopje thee of koffie tijdens de pauze op de cursusavonden.

Van dit bedrag moet € 75,= reeds bij inschrijving worden betaald. De resterende € 120,= kan dan voor aanvang van de cursus worden voldaan. In bepaalde gevallen kan het restant ook op de eerste cursusavond betaald worden.

Bij de prijs van deze cursus is het aspirant-lidmaatschap van onze vereniging inbegrepen. Een aspirant-lid mag wel aanwezig zijn op ledenvergaderingen, maar heeft daar geen stemrecht.

Let op: Per cursus is maar een beperkt aantal cursusplaatsen beschikbaar, en inschrijving gebeurt in volgorde van binnenkomst. De inschrijving is pas definitief nadat wij het inschrijfgeld van u ontvangen hebben.

De Vervolgcursus

Als u volwaardige lid wordt van onze vereniging kunt u gratis deelnemen aan de vervolgcursus. In tegenstelling tot aspirant-leden hebt U dan tevens de mogelijkheid om op de ledenvergaderingen deel te nemen aan eventuele stemmingen.

Het volwaardige lidmaatschap van onze vereniging kost € 27,50 per jaar.

Vergoedt uw verzekeraar een deel van deze kosten?

Sommige ziektekostenverzekeraars vergoeden de kosten van een EHBO-cursus geheel of gedeeltelijk.

Dat geldt bijvoorbeeld voor alle ziektekostenverzekeringsmaatschappijen / ziekenfondsen die bij de Achmea-groep horen, en dat zijn Avéro, DVZ, Groene Land, PWZ en Zilveren Kruis. Als onderdeel van het Achmea Health pakket wordt door deze verzekeraars een vergoeding gegeven van 75% in de kosten (tot een bepaald maximum per verzekerde per kalenderjaar) voor een EHBO-cursus, georganiseerd door de plaatselijke EHBO-vereniging. Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient een orgineel bewijs van aanmelding en betaling te worden overlegd.

Andere verzekeraars hebben mogelijk soortgelijke regelingen, en wij raden u dan ook aan om bij uw verzekeraar te informeren naar de mogelijkheden en voorwaarden van uw verzekering.