Welkom op de website van vereniging EHBO Lisse

Een ongeval of plotseling optredend ziekteverschijnsel komt altijd onverwacht, een schrikreactie als gevolg. Probeer dan maar een beeld te krijgen van wat er is gebeurt/wat iemand mankeert en welke weg je moet bewandelen om de juiste (eerste) hulp te verlenen.

Je manier van handelen en indien nodig deskundige hulp inroepen kan levensreddend zijn.

Daarom is het van belang dat je weet wat je gaat doen, een EHBO cursus volgen kan de oplossing zijn.