Nieuws

2 april 2024, Algemene Leden Vergadering

Gebruikelijk aan het einde van het EHBO seizoen is de ALV. In een ingelast moment in de agenda is er ruimte om een aantal jubilarissen te huldigen. 25 jaar geleden hebben de volgende leden hun diploma gehaald.
Hannie van Voorst, Trijnie v.d Weijde en Chantal v.d. Aart

Zij ontvangen namens EHBO Nederland van voorzitter Maurice Sijsenaar een zilveren speld, een envelop en bloemen. De dames worden gefeliciteerd en hartelijk bedankt voor hun inzet in die 25 jaar en hopelijk nog lang aan de vereniging verbonden. Hier niet aanwezig nog twee jubilarissen die net als zij ook 25 jaar geleden hun diploma haalden, er zal later met hen nog een moment plaatsvinden.

Naast bovengenoemden nog een jubilaris, 40 jaar geleden zijn EHBO diploma gehaald, Maurice Sijsenaar. Hij ontvangt van penningmeester Frans Snaar een vergulde speld, een envelop en bloemen. Bovendien had Frans nog een verrassing, namens EHBO Nederland mocht hij Maurice een zilveren speld met zirkoontje opspelden omdat hij 25 jaar geleden zijn instructeursdiploma heeft gehaald en vele jaren de basiscursus op de vereniging heeft verzorgd. Maurice was blij verrast.

Nieuwe voorzitter

Tijdens de ALV vindt een voorzitterswisseling plaats, Maurice treedt af en Sander Richter neemt het voorzitterschap over en hem wordt veel succes toegewenst. Sander heeft namens het bestuur nog een verrassing, hij roept Maurice uit tot erelid van de vereniging. “Dit is zeker een verrassing” zei Maurice want dit komt zelden voor, heel bijzonder en ik ben vereerd.

28 februari 2024, diploma uitreiking aan de vorige maand geslaagde cursisten.

Voorzitter Maurice heet iedereen van harte welkom en heeft de secretaris van de vereniging Ad Clemens gevraagd de uitreiking van de diploma’s voor zijn rekening te nemen. Ad is altijd bij de basiscursus aanwezig en is aanspreekpunt namens de vereniging voor de cursisten maar ook voor instructeur en LOTUS. Daarnaast verzorgd Ad ook alle overige zaken om een avond in goede banen te leiden. Voordat hij tot de uitreiking van de diploma’s overgaat legt hij het één en ander uit wat een EHBO-er is en waar hij/zij staat in de keten van de hulpverlening.

Hierna gaat hij over tot de uitreiking van waar het allemaal om gaat, het diploma. Hij feliciteert alle geslaagden en dankt ook namens de vereniging Mark en Jolande voor hun bijdrage aan dit succes.

27 februari 2024, herhalingslessen in laatste stadium van dit seizoen.

Diagnoseavond, altijd een leuk, leerzaam en interessant onderdeel. Hier gaan de EHBO-ers door vragen/luisteren en kijken achterhalen wat het slachtoffer is overkomen en welke (eerste) hulp moet worden verleend. Na afloop van elk onderwerp volgt een evaluatie.

31 januari 2024, cursisten doen examen.

De opleidingscursus EHBO die op 4 oktober 2023 van start is gegaan, daarvan hebben de cursisten 31 januari 2024 examen gedaan. De afgelopen maanden hebben zij o.l.v. Mark het volledige cursusboek doorlopen en vooral veel praktijkoefeningen gedaan. Dan is het zover, het examen. Iedereen is ruim voor tijd aanwezig, ook het examenteam is er klaar voor dus kan het wat eerder beginnen. Spannende tijd gaat voorbij en dan komt het moment dat de examinatoren het bericht brengen dat allen zijn geslaagd. Weer een mooie prestatie van Mark maar ook van de cursisten, zij moeten het namelijk doen op het juiste moment. Het examenteam en zeker ook de LOTUS slachtoffers worden namens de vereniging door de voorzitter bedankt voor hun inzet en ontvangen hierbij een flesje wijn. De diploma’s worden aangevraagd en over enkele weken zal de uitreiking daarvan plaatsvinden. Op de foto de acht cursisten met Mark en Atie (die zij volgend seizoen als instructeur hebben tijdens de vervolglessen).

Sinds enkele jaren weer een thema-avond.

Dinsdagavond 16 januari 2024 organiseerde de vereniging een thema-avond voor de leden. De vraag binnen het bestuur was, wat voor een thema het zal zijn. Voorzitter Maurice kwam één van de leden René Nieuwenhuizen tegen in een supermarkt en raakten in gesprek. René is behalve ehbo-er van de vereniging wijkagent en heeft enige jaren geleden al eens een thema-avond verzorgd. Maurice vroeg René of hij bereid zou zijn wederom zo’n avond te verzorgen. Nou, René had onderwerpen genoeg en zou een plan maken. “Geweld tegen hulpverleners” werd het onderwerp. Ongeveer vijftig leden van de vereniging luisterden met grote aandacht naar de presentatie van René over met wat voor een geweld de hulpdiensten dagelijks te maken krijgen. Sinds de Coronatijd lijkt het alleen maar erger te worden, wat zeer zorgelijk is. We kunnen, gezien de vragen en reacties uit de zaal, spreken van de geslaagde avond. René werd hartelijk bedankt namens het bestuur voor het verzorgen van deze presentatie.

Cursisten van de basiscursus 2023-2024 zijn bijna klaar voor het komende examen.

Januari 2024, instructeur Mark heeft alle onderwerpen behandeld die nodig zijn om het komende examen aan te vangen. 31 januari a.s. gaan zij examen doen en nu is herhalen van de lesstof tot die tijd noodzakelijk. Zelf thuis het lesboek herhaaldelijk doornemen en op de vereniging de praktijk oefenen.

26 september 2023