Tips

Eerste Eerste Hulp tips

Geïnteresseerden kunnen deze handige kaart vanaf onze website downloaden:

Download de Eerste Eerste Hulp tips.

De tips bestaan uit acht veel voorkomende eerste hulp-handelingen:

  • basis
  • bloeding
  • bewusteloosheid
  • verslikking
  • brandwond
  • botbreuk
  • kneuzing/verstuiking
  • vergiftiging

De handelingen zoals omschreven op de kaart zijn niet altijd geheel conform de leerstof. Dit is omdat de tips zijn samengesteld voor de mensen thuis, die (nog) geen kennis van Eerste Hulp hebben.

Met dank aan het Oranje Kruis, voor het samenstellen en beschikbaar stellen van dit handige document.

Alcohol & Drugs

Iedereen weet wel dat alcohol als drugs erg gevaarlijk kunnen zijn.

Maar wat gebeurt er nu precies bij (overmatig) alcohol en drugsgebruik? Wat zijn nu precies die gevaren en gevolgen waar je zo veel over hoort?

Op deze pagina vindt u een set van drie documenten, die hierover tekst en uitleg geven. Deze set is samengesteld door de heer Paul Flach, naar aanleiding van een lezing over verslaving, die hij op 19 november 2008 bij EHBO Lisse gehouden heeft namens de stichting “De Brug” uit Katwijk. De heer Flach doet ook voorlichtingswerk op scholen.

Het eerste document is afkomstig van de stichting “Educare” uit Groningen, en legt precies uit wat er allemaal gebeurt als iemand (te veel) alcohol gebruikt.

Het tweede document geeft een duidelijk overzicht van alcohol en diverse drugs, met voor elk de gevolgen op korte en lange termijn en de verslavingskans. Dit document is afkomstig van de stichting “De Brug” in Katwijk.

Het derde document tenslotte is bedoeld als hulpmiddel voor mensen die een presentatie of een spreekbeurt over alcohol en drugs willen geven. Het is voornamelijk samengesteld uit diverse folders en brochures van de stichting “De Brug” in Katwijk.

1. Alcohol – Details

2. Alcohol en Drugs – Overzicht

3. Presentatie “Wat doet alcohol met je”