Kosten

De Beginnerscursus

De kosten van deze cursus bedragen € 200,- dit is inclusief lesmaterialen (lesboek, verbandmaterialen en gebruikskosten voor oefenpoppen etc), het examengeld, aanvraag diploma, thee of koffie tijdens de pauze op de cursusavonden.

Van dit bedrag moet € 75,- reeds bij inschrijving worden betaald. Het resterende bedrag kan dan voor aanvang van de cursus worden voldaan.

Bij de prijs van deze cursus is het aspirant-lidmaatschap van onze vereniging inbegrepen. Een aspirant-lid mag wel aanwezig zijn op ledenvergaderingen, maar heeft daar geen stemrecht.

Let op: Per cursus is maar een beperkt aantal cursusplaatsen beschikbaar, en inschrijving gebeurt in volgorde van binnenkomst. De inschrijving is pas definitief nadat wij het inschrijfgeld van u ontvangen hebben.

De Vervolgcursus

Als u volwaardig lid wordt van onze vereniging kunt u gratis deelnemen aan de vervolgcursus. In tegenstelling tot aspirant-leden hebt U dan tevens de mogelijkheid om op de ledenvergaderingen deel te nemen aan eventuele stemmingen.

Het volwaardige lidmaatschap van onze vereniging kost € 32,50 per jaar.

Vergoedt uw verzekeraar een deel van deze kosten?

Sommige ziektekostenverzekeraars vergoeden de kosten van een EHBO-cursus geheel of gedeeltelijk.

Dat geldt bijvoorbeeld voor alle ziektekostenverzekeringsmaatschappijen / ziekenfondsen die bij de Achmea-groep horen, en dat zijn Avéro, DVZ, Groene Land, PWZ en Zilveren Kruis. Als onderdeel van het Achmea Health pakket wordt door deze verzekeraars een vergoeding gegeven van 75% in de kosten (tot een bepaald maximum per verzekerde per kalenderjaar) voor een EHBO-cursus, georganiseerd door de plaatselijke EHBO-vereniging. Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient een origineel bewijs van aanmelding en betaling te worden overlegd.

Andere verzekeraars hebben mogelijk soortgelijke regelingen, en wij raden u dan ook aan om bij uw verzekeraar te informeren naar de mogelijkheden en voorwaarden van uw verzekering.