Algemeen

Wat is EHBO?

E.H.B.O. staat voor Eerste Hulp Bij Ongelukken. Het is de hulp (en algemene bijstand) die in afwachting van deskundige hulp door leken wordt verleend aan personen die lichamelijk letsel hebben opgelopen. Het voornaamste doel van deze hulp is het voorkomen van verder dreigend gevaar voor het slachtoffer. Anders gezegd, EHBO is datgene wat gedaan moet worden om verdere lichamelijke schade voor een slachtoffer van een ongeval te voorkomen, tot er deskundige hulp kan worden gegeven.

Geschiedenis

De EHBO is een Engels initiatief. Al in 1877 richtte de arts John Furley een organisatie op die tot doel had om mensen op te leiden voor voor het verlenen van Eerste Hulp. Tien jaar later waren al meer dan 100.000 Engelsen in het bezit van hun EHBO-diploma.

Het idee waaide zestien jaar later over naar Nederland, door toedoen van de Amsterdamse arts C.B. Tilanus. In het begin waren de artsen in Nederland niet blij met zijn initiatief. Zij waren van mening dat het verlenen van Eerste Hulp niet mocht worden gedaan door mensen zonder een degelijke medische opleiding. Desondanks zette Tilanus zijn ideeën door, en in 1893 richtte hij de Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken op.

In de jaren die daarop volgden werden er steeds meer lokale verenigingen opgericht, die werkten als onderafdelingen van de landelijke vereniging van Tilanus. Zo werd de afdeling Lisse in 1933 opgericht.

De beginperiode van de EHBO verliep niet vlekkeloos. Bij een paar rampen in het begin van de 20e eeuw bleek de hulpverlening niet goed te verlopen, omdat de betrokken verenigingen niet goed samenwerkten.  Het was duidelijk dat hier verandering in moest komen, en Prins Hendrik, de man van toenmalig Koningin Wilhelmina, spande zich hier persoonlijk voor in. De EHBO-cursussen, waarvan de inhoud tot dan toe overal verschilde (afhankelijk van wat de lokale artsen zelf wel en niet belangrijk vonden), werden gestandaardiseerd.

In 1909 werd het Oranje Kruis opgericht. Dit is een overkoepelende organisatie waarin alle verenigingen gingen samenwerken die zich met hulpverlening en redding bezighielden. Het zou echter toch nog tot 1951 duren voordat het eenheidsdiploma EHBO landelijk werd ingevoerd, en twee jaar later ontving de vereniging het predikaat “Koninklijke”. Inmiddels zijn meer dan 300.000 mensen in het trotse bezit van het eenheidsdiploma EHBO.

Vrijwilliger

Een EHBO-er is een vrijwilliger. Dat betekent dat hij of zij de hulp belangeloos, dus onbetaald, verleent. Dit geldt uiteraard voor de situaties die zich in het dagelijks leven voordoen, maar bijvoorbeeld ook voor gewenst aanwezigheid bij evenementen, wedstrijden enzovoort.

Iets anders ligt het natuurlijk bij mensen die een EHBO-cursus hebben gevolgd in opdracht van hun werkgever, om bij onverhoopte bedrijfsongevallen EHBO-hulp te kunnen verlenen.