Evenementen

Om een vergunning van de Gemeente te krijgen voor een evenement is vaak de aanwezigheid van EHBO-ers verplicht. Regelmatig wordt door organisatoren van kleine dan wel grote evenementen dan ook een beroep op ons gedaan voor de aanwezigheid van EHBO’ers. Deze vrijwilligers vormen dan een eerste opvang van gewonde bezoekers en/of deelnemers aan evenementen.

Een kleine opsomming van evenementen: (binnen en buiten) sporttoernooien, concerten, avondvierdaagse, wielerrondes, e.d.

Uw hulpverleners zijn EHBO’ers, die een cursus hebben gevolgd bij onze vereniging en zelfstandig EHBO-posten kunnen bezetten. Zij zijn voorzien van een verbandtas en –koffer met daarin door het Oranje Kruis aanbevolen inhoud. Afhankelijk van het soort evenement zijn ook een brancard en dekens aanwezig. Ook de AED wordt standaard meegenomen.

Verzoeken tot assistentie hulpverlening

  • Onze dienstverlening beperkt zich in hoofdzaak tot het gebied binnen de gemeentegrenzen van de stad Lisse. Hier wordt door ons niet van afgeweken, wij verwijzen u dan naar onze zusterverenigingen in de regio.
  • De verzoeken kunnen worden ingediend via een e-mail aan ehbo@ehbo-lisse.nl. Onze evementencoördinator probeert dan vrijwilligers voor u te vinden.
  • In verband met de beschikbaarheid van de hulpverleners is een tijdige aanvraag van minimaal zes weken van te voren noodzakelijk. Dan kunnen wij hulpverleners garanderen.
  • Een aanvraag die tussen de zes en 3 weken voor een evenement wordt ingediend kunnen wij niet garanderen, maar beloven we onze uiterste best te gaan doen.
  • Aanvragen binnen drie weken voor het evenement nemen wij niet aan, dit is voor een organisatie van vrijwilligers niet te organiseren.
  • Wij hanteren een minimum van twee EHBO’ers, die maximaal 4u helpen op uw evenement, bij langere tijden werken wij in “shifts”.
  • Afhankelijk van de omvang van het terrein of de verwachte aantal deelnemers kunnen wij meer EHBO’ers inzetten.
  • Wij gaan er van uit dat de organisator onze hulpverleners als gast ziet en tijdig van de nodige consumpties voorziet.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de evenementencoördinator.