Eindtermen Certificaat Verbandleer en Kleine Ongevallen

Doelgroep

Bezitters van een geldig diploma Eerste Hulp.

Algemene doelstelling

 • Kennis verkrijgen van de verband- en hulpmiddelen die bij het verlenen van eerste hulp kunnen worden gebruikt, wanneer en waarvoor
 • Een functioneel en goed zittend verband aanleggen op verschillende lichaamsdelen
 • Eerste hulp verlenen bij een aantal kleine ongevallen

Eindtermen

Na het volgen van de module moet de eerstehulpverlener aan de volgende eisen voldoen om in het bezit te komen en te blijven van het certificaat verbandleer en kleine ongevallen.

1. Verband- en hulpmiddelen

Hij kan:

 • vertellen welk verbandmateriaal en welke andere hulpmiddelen het best kunnen worden gebruikt bij het verlenen van eerste hulp en waarom
 • de eigenschappen van de verschillende materialen noemen
 • de verschillende soorten verbanden noemen en vertellen uit welke materialen deze (kunnen) bestaan
 • uitleggen wat de functie van de verschillende verbanden is
 • aangeven welk verbandmateriaal er tenminste in een verbanddoos voor gebruik in de prive sfeer moet zitten.

2. Dekverband

Hij kan omschrijven:

 • in welke gevallen een dekverband kan worden aangelegd
 • wat het doel is van een dekverband
 • aan welke eisen een dekverband moet voldoen
 • met welke materialen een dekverband kan worden aangelegd

Hij is in staat om

 • een dekverband bestaande uit steriel gaas, synthetische of witte watten, een ( elastische ) hydrofiele zwachtel en kleefpleister aan te leggen bij een uitwendige (open) wond aan:
  • boven- en onderarm
  • boven- en onderbeen
  • elleboog en knie
  • hand en voet
  • vinger en teen
 • wondpleister aan te brengen op een kleine uitwendige wond.
 • een uitwendige wond of te dekken met steriel gaas en kleefpleister.

3. Drukverband

Hij kan omschrijven:

 • in welke gevallen een drukverband kan worden aangelegd
 • wat het doel is van een drukverband
 • aan welke eisen een drukverband moet voldoen
 • met welke materialen een drukverband wordt aangelegd

Hij is in staat een drukverband aan te leggen bij :

 • een kneuzing aan arm en been
 • een verstuikte pols, enkel, elleboog en knie

4. Stompverband

Hij kan omschrijven:

 • in welke gevallen een stompverband kan worden aangelegd
 • wat het doel is van een stompverband
 • aan welke eisen een stompverband moet voldoen

Hij is in staat om

 • bij een afgerukt lichaamsdeel druk op de wond uit te oefenen door een stompverband aan te leggen

5. Doekverband

Hij kan omschrijven:

 • in welke gevallen een doekverband kan worden aangelegd
 • wat het doel is van een doekverband
 • met welke materialen een doekverband kan worden aangelegd

Hij is in staat om:

een doekverband aan te leggen bij een uitwendige (open) wond aan:

 • hoofd
 • hand en voet
 • knie en elleboog 
  (nadat de wond zo schoon mogelijk is afgedekt)

6. Kleine ongevallen

Bloedneus

 • Hij is in staat om bij een neusbloeding op de juiste wijze te handelen.
 • Hij kan uitleggen wanneer en waarom hiervoor deskundige hulp moet worden ingeschakeld.

Vreemd voorwerp in neus of oor

Hij kan uitleggen:

 • hoe een vreemd voorwerp uit neus of oor kan worden verwijderd en dit indien mogelijk ook uitvoeren
 • wanneer en waarom hiervoor deskundige hulp moet worden ingeschakeld

Vreemd voorwerp in de huid

 • Hij kan vertellen hoe een loszittende splinter uit de huid kan worden getrokken en dit ook uitvoeren.
 • Hij kan uitleggen wanneer en waarom hiervoor deskundige hulp moet worden ingeschakeld.

Insectensteken

 • Hij kan omschrijven hoe moet worden gehandeld als iemand door een insect is gestoken en dit ook uitvoeren.
 • Hij kan uitleggen wanneer en waarom hiervoor deskundige hulp moet worden ingeschakeld.

Kwallensteken

 • Hij kan de verschijnselen van een kwallensteek noemen.
 • Hij kan omschrijven hoe moet worden gehandeld als iemand door een kwal is gestoken en dit ook uitvoeren.
 • Hij kan uitleggen wanneer en waarom hiervoor deskundige hulp moet worden ingeschakeld.

Uitgeslagen tanden, tand door de lip

Hij kan eerste hulp verlenen bij:

 • uitgeslagen tanden
 • een tand door de lip

Tekenbeten

 • Hij kan uitleggen wat de gevaren zijn van een tekenbeet.
 • Hij kan omschrijven hoe moet worden gehandeld bij een tekenbeet en dit ook uitvoeren.

Slangenbeten

Hij kan vertellen wat moet worden gedaan als iemand door een slang is gebeten en dit ook uitvoeren.