Nieuws

EHBO les tijdens Corona

De lessen liggen even stil i.v.m. de huidige Corona maatregelen maar als je hulp moet verlenen is het van belang hoe je dit op een verantwoorde manier doet bij een plotseling optredende ziekte of letsel. Afstand houden is de norm (met beschermende middelen) en verricht de meest noodzakelijke handelingen.

Reanimatie tijdens de Coronapandemie

  • Beoordeel de ademhaling door alleen naar de borstkas te kijken, open de luchtweg niet.
  • Dek de mond en neus van het slachtoffer af met een doek, kledingstuk of mondmasker.
  • Geef GEEN beademingen, WEL borstcompressies.
  • Sluit de AED aan zodra deze beschikbaar is.

Draag een mondmasker

Ook bij een reanimatie geldt het dringende advies om een mond-neusmasker te dragen. Dit is in lijn met het advies van de overheid voor alle burgers.