Het bestuur

Het bestuur van onze vereniging is als volgt samengesteld:

Voorzitter F. Beijsens
Vice-voorzitter F.W.G. Snaar
Secretaris A. Clemens
Penningmeester F.W.G. Snaar
Leden administratie F.W.G. Snaar
Alg. bestuurslid K. Schaut

Overige medewerkers:

EHBO docent M. Sijsenaar
EHBO docent A. van Duijn-van der Plas