Het bestuur

Het bestuur van onze vereniging is als volgt samengesteld:

Voorzitter M.A. van Iperen
Vice-voorzitter F.W.G. Snaar
Secretaris A. Clemens
Penningmeester F.W.G. Snaar
Alg. bestuurslid H. Beijsens-Berg
Alg. bestuurslid K. Schaut
Alg. bestuurslid E. Zaal

Overige medewerkers:

EHBO docent M. Sijsenaar
EHBO docent A. van Duijn-van der Plas