Herhalingen op zaterdag

Een groeiend aantal leden heeft aangegeven, om uiteenlopende redenen, niet in staat te zijn aan de 7 verplichte herhalings-avonden te kunnen voldoen.

Om iedereen toch in de gelegenheid te stellen het EHBO diploma geldig te houden, hebben wij in de afgelopen periode de mogelijkheid onderzocht, de herhaling terug te brengen naar één zaterdag per jaar.

Wij hebben onze kaderinstructeur Maurice Sijsenaar bereid gevonden om hier invulling aan te geven.

Herhaling op zaterdag (alleen voor leden van de vereniging):

  • Aantal deelnemers : Minimaal 10 / maximaal 12
  • Kosten : € 75,- (deze zijn buiten het verplichte lidmaatschap van de vereniging die op dit moment € 27,50 per jaar bedraagt).
  • De kosten voor de les en lidmaatschap moeten vóór aanvang van de les worden voldaan.
  • De kosten zijn opgebouwd uit inhuur docent en LOTUS, extra zaalhuur, koffie/thee/lunch.
  • Bij niet verschijnen op de les dag wordt geen restitutie verleend.
  • Datum : Op een nog definitief te plannen zaterdag  (in oktober/november)
  • Lesduur : 1 dag van 09:00 – 16:00
  • Inhoud : Herhalingslessen, inclusief reanimatie/AED gebruik, verbandleer, aanleggen verbanden etc. etc.
  • Koffie/Thee : Er zullen 2 koffie/thee pauzes worden gehouden en een door ons verzorgde lunch.
  • Dinsdagavond : Omdat je gewoon lid blijft van de vereniging behoudt je ook het recht om alsnog op de dinsdag langs te komen, bijvoorbeeld voor een extra oefening met de AED.

Vind je het dus leuk om af- en toe eens een extra les te komen (diagnose, AED, thema-avond etc…) dan ben je welkom.

Om de lessen te gaan plannen willen we graag weten wie er interesse hebben voor de cursus tegen gestelde voorwaarden.

Graag dus een email aan onze voorzitter als je interesse hebt.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.