Regio Oefenavond EHBO 18 maart 2004

Omstreeks 19:15 uur verzamelden wij ons bij het cursuslokaal in Lisse, om met 14 personen als leerlingen naar Noordwijk te gaan, voor de regio Oefenavond. Om 19.45 arriveerden wij bij het Van Den Bergh Stichting-gebouw Triangel op de Pianolaan.

Hier werden wij vriendelijk welkom geheten door een dame van de organisatie die ons verzocht onze naam en plaats van herkomst op te geven. Vervolgens werden enkelen van ons gevraagd om commandant te zijn voor de te vormen groepjes.

Wij gaven aan echter alleen te willen kijken, omdat wij nog leerlingen waren en nog geen examen hadden gedaan. Er werd echter een dringend beroep op ons gedaan gewoon mee te doen, zodat wij dus over verschillende groepen werden verdeeld.

Na een consumptie te hebben genoten werd er uitgelegd wat de bedoeling was, er waren tien locaties waar allerlei ongevalsituaties in scène waren gezet.

Locatie 10 ongeval 9

Onze groep begon in de kantine bij locatie 10 ongeval 9. Hier werd een instructie verzorgd om een niet mobiel slachtoffer met een matras met behulp van slechts één hulpverlener over de trap naar beneden te krijgen. Iemand van onze groep diende als vrijwillig slachtoffer op de matras terwijl de instructeur ons voordeed wat precies de bedoeling was. Vervolgens mocht een ieder dat een keer proberen zowel als slachtoffer als hulpverlener. Na 10 minuten klonk een fluitsignaal en gingen wij op naar de volgende locatie.

Locatie 1 ongeval 3

Hier troffen wij 2 slachtoffers aan. Het eerste slachtoffer lag op de grond, wel bij bewustzijn maar niet goed in staat om te praten, wel een normale ademhaling, slachtoffer kon zelf niet duidelijk maken wat er was gebeurd.

Het tweede slachtoffer was geheel in paniek en bleek na zorgvuldige observatie zelfs haar hand tweede graad verbrand te hebben. Zij had hete thee laten vallen, het slachtoffer hand werd direct onder lauw water gekoeld en toen werd de situatie beter beheersbaar en kon zij eindelijk ook vertellen wat er precies met andere slachtoffer gebeurd was.

Onze groep had reeds wel 112 laten bellen maar kon in eerste instantie niet goed bepalen wat het liggende slachtoffer nu precies mankeerde. De tijd ging echter zeer snel, maar de instructeur vertelde ons nog wel dat het liggende slachtoffer een TIA had en wat nu het beste hadden kunnen doen. Zeer onder de indruk van het gebeuren gingen wij verder naar de volgende locatie.

Locatie 2 ongeval 7

Hier troffen wij in eerste instantie een slachtoffer met een uitwendige wond, het slachtoffer had een flesje proberen open te krijgen en had hierbij zijn hand verwond, waar zelfs nog een stuk glas uitstak. Na het slachtoffer gerustgesteld te hebben zouden wij de wond afdekken verbinden en naar een dokter gaan voor definitieve behandeling.

Echter viel zijn collega die reeds al in de ruimte aanwezig was door de situatie en het bloed flauw. Gelukkig kwam hij binnen een minuut weer bij en moest van ons blijven liggen, maar na wederom het bloedende slachtoffer gezien te hebben dreigde hij nogmaals flauw te vallen. Toen hebben wij deze meneer afgewend en gerustgesteld zodat het eerste slachtoffer verbonden kon worden.

De tijd was weer voorbij het fluitsignaal klonk en we gingen op naar de volgende locatie.

Locatie 3 ongeval 1

Hier troffen wij een zeer ernstige situatie aan een man was gevallen en lag op de grond, wel bij bewustzijn en een ademhaling, maar een grauw tot wit gezicht, zweten en klagend dat hij zich helemaal niet goed voelde en dorst had. Pijn in de buik en duidelijk in paniek, direct 112 gebeld met de melding van een shock in een ver stadium.

Het slachtoffer afgedekt en in een zo gunstig mogelijke positie gebracht tevens proberen gerust te stellen en scherp de vitale functies bewaken. Het tweede slachtoffer, waarschijnlijk de vrouw van het liggende slachtoffer, had iets met haar arm, mogelijk gebroken, arm onbeweeglijk gemaakt en vrouw proberen gerust te stellen.

Als groep kregen wij van de instructeurs nog de tip de slachtoffers uit elkaar te halen zodat de vrouw niet boven op de situatie van haar man zat.

Tijd voor de volgende locatie.

Locatie 4 ongeval 8

Hier werden we door een omstander snel naar binnen gehaald en troffen een vrouw op de grond aan. Zij was bewusteloos en reageerde niet op aanspreken vervolgens constateerden wij bloed bij neus en oor, mogelijk dus een schedelbasisfractuur. Dus zeer voorzichtig zijn, maar de vitale functies gaan voor, dus stabiele zijligging met het bloedende oor boven zodat dit kan stollen.

Vergeet bril niet af te zetten, een extra moeilijkheid was dat slachtoffer tegen de kast aan lag en dus voorzichtig iets verplaatst moest worden.

Wij maakten de fout niet goed naar de omstander te luisteren die dus wel wist wat er precies gebeurd was namelijk het slachtoffer had geprobeerd een spijker in de muur te slaan en had hierbij een elektriciteitsleiding geraakt en was vervolgens achterover gevallen.

Na een korte nabespreking met de instructeur was het weer tijd en gingen wij door naar de volgende locatie.

Locatie 5 ongeval 4

Wij werden snel naar het zwembad gehaald, waar er net door iemand een slachtoffer uit het water was gehaald. Het slachtoffer was niet bij bewustzijn en had geen ademhaling. Er werd direct 112 gebeld en gestart met reanimatie met twee hulpverleners. Halverwege werd de borstcompressie overgenomen door een andere hulpverlener.

Helaas bleek degene die het slachtoffer uit het water had gehaald last te hebben van zijn rug en dit hadden wij dus volledig gemist door het intensief met reanimatieslachtofffer bezig te zijn. Er waren weer 10 minuten voorbij en wij gingen richting de volgende locatie.

Locatie 6 ongeval 5

Hier waren twee slachtoffers, waarvan één in ballenbak heel hard zat te schreeuwen. In eerste instantie richtte iedereen de aandacht op hem, terwijl het andere slachtoffer zachtjes stond te stikken. Dus hier werd snel ingegrepen met stoten tussen en de schouder en tenslotte de Heimlichgreep waarbij een stukje appel vrij kwam.

Toen konden wij verder met het tweede slachtoffer, die uiteindelijk alleen in eerste instantie zijn voet verdraaid had. Maar nadat deze in een normale positie gebracht was hield deze alleen een kneuzing over, en deze werd vervolgens behandeld.

Er volgde een korte nabespreking waarbij gewezen werd op het feit dat wij ons allemaal lieten afleiden door het geschreeuw van het minst gewonde slachtoffer. Ook moesten wij meer aandacht aan de nazorg besteden van diegene die bijna gestikt was, die kan je echt niet zomaar laten gaan.

Het fluitsignaal, op naar de volgende locatie.

Locatie 7 ongeval 2

Hier troffen wij in een ruimte twee slachtoffers aan.

Een jonge man die lag en niet duidelijk wist te maken wat er gebeurd was, hij moest overgeven en had pijn in zijn hoofd. Volgens het andere slachtoffer was hij gevallen op zijn hoofd en was bewusteloos geweest, mogelijk dus een hersenschudding.

Het andere slachtoffer had bloed aan de wang en was verder goed aanspreekbaar. Dit verdiende dus een goede wondverzorging. Ook hier vond weer een nabespreking plaats en was het weer tijd.

Locatie 8 ongeval 6

Dit was een heel aparte situatie, een jonge dame met verwondingen aan de pols, verder pillen en drank op de grond. Slachtoffer was aanspreekbaar, maar met een mes in haar hand en zeer agressief. Wat te doen, ja en dan sta je daar, praten maar dit leiden tot een eindeloze discussie.

Iemand politie en ambulance waarschuwen en de situatie duidelijk aangeven. Het slachtoffer aan de praat houden en kijken of zij het mes wil afgeven, maar de situatie niet laten escaleren.

Hier vond een uitgebreide nabespreking plaats, want wat te doen als hulpverlener zijnde, en duidelijk letten op de eigen veiligheid.

Afsluiting

De tijd was helemaal op en wij werden terugverwacht in de kantine. Hier vond nog een kleine nabespreking plaats en vervolgens een afsluiting. Wij gingen allemaal weer richting huis en waren zeer onder de indruk van de oefening. Wij hadden weer veel bijgeleerd in realistische situaties.

Oefenen in een ideaal EHBO-lokaal is belangrijk en nuttig, maar op deze manier weer een totaal andere ervaring.

Met dank aan de organisatie en lotusslachtoffers voor de zeer leerzame oefening.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws, Uncategorised. Bookmark de permalink.